Nr.Titel
23.001Anmodning - Fremskyndet tilbagebetaling af energiafgifter
23.004Anmodning om tilbagebetaling af energiafgift og CO2-afgift af benzin
23.006Ansøgning. Diplomatiske repræsentationer mv. Godtgørelse af energiafgifter, vandafgift, kvælstofafgift og kvælstofoxidafgift (NOx)
23.007Registreringsanmeldelse - Energiafgift og C02-afgift af kul m.v.
23.008Ansøgning om Fremskyndet tilbagebetaling af energiafgifter
23.013Registreringsanmeldelse - Energiafgift af el
23.016Registreringsanmeldelse - EU-handel med afgiftsfritagne mineralolieprodukter
23.019Registreringsanmeldelse - Afgift af svovl
23.020Registreringsanmeldelse, Energi- og CO2-afgift af naturgas samt metanafgift på naturgas og biogas
23.023Ansøgning - Månedsvis godtgørelse af energiafgifter
23.024Ansøgning om afgiftsgodtgørelse for benzin til erhvervsmæssig sejlads (fiskeri)
23.025Registreringsanmeldelse - Afgift af karburatorvæske
23.027Registreringsanmeldelse, Energiafgift og CO2-afgift af gas- og dieselolie, fuelolie m.v., gas (LPG) og benzin
23.030Ansøgning om tilladelse til farvning af gas- og dieselolier og petroleum
23.032Registreringsanmeldelse Energiafgifter - Forbrugsregistrering for naturgas, el og varme og Mellemhandlerregistrering for varme
23.034Godtgørelse af afgift af andet flybrændstof end jet fuel - udenlandske fly. Excise duty repayment - fuel for aircraft other than jet fuel - foreign aircraft - 23.034
23.035Registreringsanmeldelse - Afgift af kvælstofoxider
23.036Registreringsanmeldelse - Energiafgift og CO2-afgift af smøreolie og lign.
23.037Anmeldelse - Bundfradrag i CO2-afgiften (ikke kvoteomfattede virksomheder med tung proces)
23.038Godtgørelse af dansk dieselafgift af diesel for hvilken der også er betalt tysk dieselafgift
23.038 ENRefund of Danish diesel tax charged for diesel of which there has also been paid German diesel tax, 23.038 EN
23.039Godtgørelse af metanafgift og NOx-afgift for ikke-registrerede virksomheder
23.042Skema til brug for tilbagebetaling af modregnet negativ CO2-afgift (elpatronordningen)