Indhold

Dette afsnit beskriver, hvornår reglerne i DBSL kapitel 8 bruges.

Afsnittet indeholder:

 • Dødsboer omfattet af reglen
 • Regel
 • Dødsboer, der ikke er omfattet af reglen
 • Skattekrav, der ikke kan gøre dødsboet insolvent
 • Regler for dødsfald før 1. juli 2008.

Dødsboer omfattet af reglen

Reglen gælder for dødsboer, der er omfattet af DBSL kapitel 8 (insolvente dødsboer).

Regel

Reglerne i DBSL kapitel 8 gælder for dødsboer, når

 • skifteretten har truffet beslutning om insolvensbehandling af dødsboet
 • skifteretten har truffet beslutning om, at et tidligere solvent dødsbo er insolvent
 • der sker genoptagelse til insolvensbehandling af et tidligere afsluttet solvent dødsbo.

Se DBSL § 52, stk. 1.

Se også

Se også afsnit

 • C.E.3.6.2 om den skattemæssige behandling af insolvente dødsboer
 • C.E.3.6.3 om ingen skatteansættelsen for mellemperioden
 • C.E.3.6.4 om et insolvent dødsbo, der ændrer status til solvent dødsbo
 • C.E.3.6.5 om genoptagelse til insolvensbehandling af et tidligere afsluttet solvent dødsbo.

Dødsboer der ikke er omfattet af reglen

Når et begrænset skattepligtigt dødsbo er

 • insolvent og
 • behandles i udlandet

skal dødsboet ikke beskattes efter reglerne om insolvente dødsboer.

Dødsboer, der behandles i udlandet (DBSL § 2, stk. 1, nr. 5), er ikke omfattet af DBSL kapitel 8. Se DBSL § 52, stk. 1, 1. punktum. Dødsboet skal i stedet beskattes efter reglerne i DBSL kapitel 9.

Se også

Se også afsnit C.E.3.7 om begrænset skattepligtige dødsboer.

Skattekrav der ikke kan gøre dødsboet insolvent

Når dødsboet er solvent, kan det ikke blive insolvent på grund af et krav om restskat for mellemperioden eller bobeskatningsperioden. Se DBSL § 15, stk. 6, og § 30 a, stk. 6.

Se også

Se afsnit C.E.3.2.4.4 og C.E.3.3.5.4 om skat for mellemperioden og bobeskatningsperioden.

Regler for dødsfald før 1. juli 2008

Dette skema viser, hvilke regler der er anderledes, hvis dødsfaldet er sket før 1. juli 2008:

Hvis dødsfaldet er sket ...

Så er ...

Før 1. juli 2008

 • der ingen regler i dødsboskatteloven der forhindrer, at et solvent dødsbo bliver insolvent på grund af et krav om restskat for mellemperioden eller bobeskatningsperioden.
 • det reglerne i konkursskattelovens kapitel 3 A, der gælder for den skattemæssige behandling af det insolvente dødsbo.

Se LV 2008-2 Beskatning ved dødsfald afsnit B.B.6 om
insolvente dødsboer
.