Indhold

Dette afsnit beskriver den skattemæssige behandling af dødsboet, når dødsboet er insolvent.

Afsnittet indeholder:

  • Dødsboer omfattet af reglen
  • Regel
  • Regler for dødsfald før 1. juli 2008.

Dødsboer omfattet af reglen

Reglen gælder for dødsboer, der er omfattet af DBSL kapitel 8 (insolvente dødsboer).

Regel

Når skifteretten har truffet beslutning om insolvensbehandling af dødsboet efter DSL § 69, er dødsboet omfattet af reglerne i DBSL kapitel 4 om skattefritagne dødsboer. Se DBSL § 52, stk. 1.

Selv om dødsboet er insolvent, og nettoformuen derfor er negativ, kan dødsboets aktiver godt overstige beløbsgrænsen i DBSL § 6. Efter bestemmelserne i DBSL § 52, stk. 1, er dødsboet skattefritaget uanset beløbsgrænserne i DBSL § 6.

Regler for dødsfald før 1. juli 2008

Dette skema viser, hvilke regler der er anderledes, hvis dødsfaldet er sket før 1. juli 2008:

Hvis dødsfaldet er sket ...

Så er ...

før 1. juli 2008

det reglerne i konkursskattelovens kapitel 3 A der gælder for den skattemæssige behandling af det insolvente dødsbo.
Det er SKAT, der skal træffe afgørelse om, hvorvidt dødsboets konkursindkomst skal beskattes.

Se LV 2008-2 Beskatning ved dødsfald afsnit B.B.6 om
insolvente dødsboer
.