Indhold

Dette afsnit beskriver den skattemæssige behandling af skatteansættelsen for mellemperioden, når dødsboet er insolvent.

Afsnittet indeholder:

  • Dødsboer omfattet af reglen
  • Regel
  • Når dødsboet ændrer status fra solvent til insolvent
  • Regler for dødsfald før 1. juli 2008.

Se afsnit C.E.14 om definition af mellemperiode.

Dødsboer omfattet af reglen

Reglen gælder for dødsboer, der er omfattet af DBSL kapitel 8 (insolvente dødsboer).

Regel

Når skifteretten har truffet beslutning om insolvensbehandling efter DSL § 69, kan hverken

  • dødsboet eller
  • Skattestyrelsen

kræve, at der sker en skatteansættelse for mellemperioden. Se DBSL § 52, stk. 2.

Afdødes betalte og forfaldne forskudsskatter anses for endelige, og reglen i DBSL § 13 om obligatorisk krav om skatteansættelse for mellemperioden gælder derfor heller ikke.

Når dødsboet ændrer status fra solvent til insolvent dødsbo

Når skifteretten beslutter, at et tidligere solvent dødsbo er insolvent, og når dødsboet eller Skattestyrelsen har krævet skatteansættelse for mellemperioden

  • så bortfalder kravet og
  • en eventuel skatteansættelse for mellemperioden ophæves.

Der kan ikke ske

  • genopkrævning af overskydende skat, der er udbetalt til dødsboet eller
  • tilbagebetaling af restskat, der er indbetalt af dødsboet.

Se DBSL § 52, stk. 2.

Regler for dødsfald før 1. juli 2008

Dette skema viser, hvilke regler der er anderledes, hvis dødsfaldet er sket før 1. juli 2008:

Hvis dødsfaldet er sket ...

Så skal ...

Før 1. juli 2008

restskat for mellemperioden, der er indbetalt inden beslutningen om insolvensbehandling, tilbagebetales.

Hvis dødsboet er skattepligtigt efter KKSL kapitel 3 A, godskrives beløbet ved opkrævning af skat af dødsboets konkursindkomst. Er dødsboet skattefrit, udbetales beløbet direkte til dødsboet.

Se LV 2008-2 Beskatning ved dødsfald afsnit B.B.6 om
insolvente dødsboer
.