Indhold

Dette afsnit beskriver den skattemæssige behandling af dødsboet, når dødsboet ændrer status fra insolvent til solvent dødsbo.

Afsnittet indeholder:

  • Dødsboer omfattet af reglen
  • Regel
  • Skatteansættelse for mellemperioden når dødsboet er skattefritaget.

Dødsboer omfattet af reglen

Reglen gælder for dødsboer, der er omfattet af DBSL kapitel 8 (insolvente dødsboer).

Regel

Når

  • skifteretten har truffet beslutning om at dødsboet er insolvent, og
  • det senere viser sig, at dødsboet er solvent

så skal dødsboet behandles efter de almindelige regler for skiftede dødsboer i DBSL afsnit II.

Se DBSL § 52, stk. 4, 1. pkt..

Bemærk

Det insolvente dødsbo overgår til solventbehandling fra det tidspunkt, hvor kreditorerne er dækket eller er sikret dækning. Da skifteretten ikke har pligt til at give Skattestyrelsen oplysning om dødsboets ændrede status, kan Skattestyrelsen derfor normalt først se, at dødsboet er solvent, når dødsboet indsender boopgørelse.

Skatteansættelse for mellemperioden, når dødsboet er skattefritaget

Når dødsboet er skattefritaget efter DBSL § 6, stk. 1, kan der kun ske en skatteansættelse for mellemperioden, når

  • dødsboet kræver det eller
  • kravet er obligatorisk efter DBSL § 13, stk. 5.

Se DBSL § 52, stk. 4, 2. pkt.

Bemærk

Hvis dødsboet vil kræve skatteansættelse for mellemperioden, skal dødsboet oplyse dette i boopgørelsen og samtidig indgive et oplysningsskema.

Se DBSL § 52, stk. 4, 3. pkt.