Indhold

Dette afsnit beskriver den skattemæssige behandling af dødsboet, når der sker genoptagelse til insolvensbehandling af et tidligere afsluttet solvent dødsbo.

Afsnittet indeholder:

  • Dødsboer omfattet af reglen
  • Regel
  • Skatteansættelse for mellemperioden
  • Regler for dødsfald før 1. juli 2008.

Dødsboer omfattet af reglen

Reglen gælder for dødsboer, der er omfattet af DBSL kapitel 8 (insolvente dødsboer).

Regel

Når skifteretten beslutter, at et tidligere afsluttet solvent dødsbo skal genoptages til insolvens behandling, så skal

  • en eventuel skatteansættelse for mellemperioden og
  • en eventuel skatteansættelse for bobeskatningsperioden og
  • længstlevende ægtefælles beskatning af afdødes indkomst efter reglerne om uskiftet bo

ophæves.

Se DBSL § 52, stk. 3.

Bemærk

Reglen gælder for dødsboer, der både skifteretsligt og skattemæssigt er afsluttet, når dødsboet som helhed genoptages til insolvens behandling.

Skatteansættelse for mellemperioden

Hvis der er sket en skatteansættelse for mellemperioden i det tidligere afsluttede solvente dødsbo, så skal der ikke ske

  • genopkrævning af overskydende skat, der er udbetalt til dødsboet eller
  • tilbagebetaling af restskat, der er indbetalt af dødsboet.

Se DBSL § 52, stk. 3, sidste pkt.

Regler for dødsfald før 1. juli 2008

Dette skema viser, hvilke regler der er anderledes, hvis dødsfaldet er sket før 1. juli 2008:

Hvis dødsfaldet er sket ...

Så skal ...

Før 1. juli 2008

restskat for mellemperioden, der er indbetalt inden beslutningen om insolvensbehandling, tilbagebetales. Hvis det genoptagne dødsbo er skattepligtigt efter KKSL kapitel 3 A, godskrives beløbet ved opkrævning af skat af dødsboets konkursindkomst. Er dødsboet skattefrit, udbetales beløbet direkte til dødsboet.

Se LV 2008-2 Beskatning ved dødsfald afsnit B.B.6 om
insolvente dødsboer
.