Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejeldning. Se afsnit D.A.6.2.8.7 om transport af varer ML § 19, stk. 2-4.