Den, der erhverver varer fra andre EU-lande, og som efter § 50 er undtaget fra registreringspligten, kan vælge at lade sig registrere.

En valgt registrering skal omfatte en periode på mindst 2 kalenderår.