åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "I.1.7 Levering af brændstof og forsyninger til visse fly § 34, stk. 1, nr. 12" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Levering af brændstof og forsyninger, herunder proviant, til luftfartøjer omfatter af momslovens § 34, stk. 1, nr. 10, kan ske momsfrit efter denne bestemmelse.