Forsvaret er en statslig institution og har dermed ikke fradragsret for indkøbsmoms. For ikke at stille forsvaret dårligere kan leveringer af og til fly, der bruges af statsinstitutioner ske momsfrit. Bestemmelsen har hjemmel i momssystemdirektivets Bilag X, del B, nr. 11.