Indhold

Dette afsnit beskriver satser og beløbsgrænser, der vedrører skattefrihed for dødsfald før 1. juli 2008.

Afsnittet indeholder:

  • Beløbsgrænser reguleret efter PSL § 20
  • Retningslinjer
  • Genoptagelsesbo
  • Når særbo er skiftet ved død og uskiftet fællesbo bliver skiftet, mens den længstlevende ægtefælle stadig er i live
  • Regulering af de forskellige beløbsgrænser.

Beløbsgrænser reguleret efter PSL § 20

Grundbeløbene for et dødsbos skattefrihed efter DBSL § 6 er blevet ændret to gange i tiden 1997-2010.

Ændringerne, der har haft virkning for dødsfald eller indlevering af skiftebegæring af uskiftet bo, mens den længstlevende ægtefælle stadig er i live, er således:

Dødsboets skattefrihed bestemmes af grundbeløbet for dødsåret (året hvor skiftebegæring er indleveret) - reguleret efter PSL § 20 til det år, hvori skæringsdagen i boopgørelsen ligger. Se afsnit C.E.3.1.5 om, hvornår et dødsbo er skattefritaget.

Grundbeløb er ændret fra 1987-niveau til 2010-niveau-se lov nr. 521 af 12. juni 2009, § 8, 1. punkt.

Grundbeløb reguleres ikke efter PSL § 20 for indkomstårene 2011-2013. Se lov nr. 725 af 25. juni 2010, § 1, 2. punkt.

Retningslinjer

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at regulering af grundbeløb til 2010 er de forskellige grundbeløb reguleret til samme størrelse som for 2009, sådan at der ikke er nogen regulering fra 2009 til 2010, selv om beløbene vedrører dødsfald før 1. juli 2008. Det er en følge af den ændrede formulering af PSL § 20, stk. 3, om, at reguleringstallet udgør 100,0 for 2009 og 2010.

Genoptagelsesbo

Når et tidligere afsluttet dødsbo, der var et selvstændigt skattesubjekt (skiftet dødsbo), bliver genoptaget, er det summen af det oprindelige dødsbos og genoptagelsesboets

  • aktiver
  • nettoformue

der afgør, om det nu genoptagne dødsbo er skattefritaget efter DBSL § 6.
Beløbsgrænserne reguleret til tidspunktet for det oprindelige dødsbos afslutning skal bruges. Se afsnit C.E.6.1.1.1.

Når særbo er skiftet ved død og uskiftet fællesbo bliver skiftet, mens den længstlevende ægtefælle stadig er i live

Når et fællesbo skiftes, mens den længstlevende ægtefælle stadig er i live, og afdødes særbo blev skiftet ved dennes død, er det summen af særboets og fællesboets

  • aktiver
  • nettoformue

der afgør, om det nu skiftede fællesbo er skattefritaget efter DBSL § 6.
Beløbsgrænserne reguleret til tidspunktet for særboets afslutning skal bruges. Se afsnit C.E.4.4.1.1.2.

Regulering af de forskellige beløbsgrænser

Skemaet viser beløbsgrænser for dødsboets skattefrihed efter DBSL § 6 reguleret efter PSL § 20 for dødsfald i 1997-2014:

 

Dødsfald 1997-1999

Dødsfald 2000-30.juni 2008

Aktiver

Nettoformue

Aktiver

Nettoformue

Grundbeløb i 1987-niveau

1.010.100

777.000

1.420.400

1.065.300

1997

1.300.000

1.000.000

-

-

1998

1.335.400

1.027.200

-

-

1999

1.373.800

1.056.800

-

-

2000

1.422.300

1.094.100

2.000.000

1.500.000

2001

1.471.800

1.132.100

2.069.600

1.552.200

2002

1.516.200

1.166.300

2.132.100

1.599.100

2003

1.569.700

1.207.500

2.207.400

1.655.500

2004

1.620.300

1.246.400

2.278.400

1.708.800

2005

1.655.600

1.273.600

2.328.100

1.746.100

2006

1.694.000

1.303.100

2.382.100

1.786.600

2007

1.739.400

1.338.000

2.446.000

1.834.500

2008

1.784.900

1.373.000

2.509.900

1.882.400

2009

1.845.500

1.419.600

2.595.100

1.946.400

Grundbeløb i 2010-niveau

1.845.500

1.419.600

2.595.100

1.946.400

2011

1.845.500

1.419.600

2.595.100

1.946.400

2012

1.845.500

1.419.600

2.595.100

1.946.400

2013 

1.845.000

 1.419.600

 2.595.100

 1.946.400

2014 

1.878.800

 1.445.200

 2.641.900

 1.981.500