Dato for udgivelse
13 Jan 2010 12:25
SKM-nummer
SKM2010.31.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
09-125169
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering, Ekstraordinær genoptagelse, skattestopværdier
Resumé
Skatterådet har ændret omberegningen af skattestopværdien for 2001 fra 0 kr. til 2.350.000 kr. og for 2002 fra 0 kr. til 2.750.000 kr. Ændringen skyldes en objektiv myndighedsfejl, idet der ved vurderingen pr. 1.10.2005 ikke er sket omberegning af værdierne i forbindelse med en nybygning.
Hjemmel
Vurderingsloven § 33, stk. 12 og 13
Ejendomsværdiskatteloven § 4a, stk. 1 og 3
Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3.
Reference(r)

Vurderingsloven § 33, stk. 12 og 13
Ejendomsværdiskatteloven § 4a, stk. 1 og 3
Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3.

 

Henvisning
Vurderingsvejledning 2009-2 F.1
Henvisning
Processuel vejledning 2009-2 G.3.

Sagen drejer sig om et nyopført fritliggende enfamiliehus, der pr. 1.10.2005 blev vurderet som færdigbygget. SKAT har i forbindelse med vurderingen ikke samtidig foretaget en omberegning af skattestopværdierne i 2001 og 2002-niveau, efter Vurderingslovens § 33, stk. 12 og 13.

Fejlen har betydet, at der ikke er betalt ejendomsværdiskat i indkomstårene 2006-2008

Da fejlen er opdaget efter udløbet af fristen i Skatteforvaltningslovens § 33, stk. 1, kan den kun korrigeres ved ekstraordinær genoptagelse efter lovens § 33, stk. 3.

Efter sædvanlig praksis anlægges der i forbindelse med ekstraordinær genoptagelse på SKATs egen foranledning en helhedsbetragtning. Heri indgår forhold som at der foreligger væsentlige myndighedsfejl med hensyn objektivt konstaterbare forhold, at fejlen er åbenlys og at ændringen ikke er beløbsmæssig ubetydelig.

I det aktuelle tilfælde var der tale om en væsentlig fejl der har medført betydelig mindre ejendomsværdiskat for efterfølgende år. Skattestopværdierne blev derfor genoptaget og ændret til de korrekte.

Skatterådet har besluttet at afgørelsen har skattemæssig virkning fra indkomståret 2006.