Dato for offentliggørelse
30 Jun 2018 11:50
Serienummer
E nr. 186
Resumé

Denne vejledning beskriver den særordning, som gælder i Danmark fra den 1. januar 2011 for transaktioner indenfor EU, udført af rejsebureauer, der handler i eget navn overfor den rejsende, og som til rejsens gennemførelse anvender leveringer af varer og ydelser, der foretages af andre afgiftspligtige personer.

 

Hvad er nyt?

Vejledningen er generelt opdateret i forhold til præcisering af formuleringer, links mv.

Herudover er det bl.a. i vejledningens afsnit 1.4, "Hvilke ydelser er omfattet?" præciseret, at rejsebureauernes betalinger af transaktionsafhængige gebyrer til udbydere af betalingskort, og som rejsebureauerne kræver betaling for af de rejsende for deres benyttelse af betalingskort, ikke er betaling for levering af en selvstændig hovedydelse, som direkte kommer den rejsende til gode. Gebyrerne skal dermed indgå i rejebureauets fortjenstmargen. 

I afsnit 1.10, "Hvad er rejsebureauets fortjenstmargen?" er det præciseret, at også den moms, som det påhviler rejsebureauet at betale af køb i andre EU-lande af ydelser, der direkte kommer den rejsende til gode, og for hvilke leveringsstedet fastlægges til her i landet, skal indgå i beregningen af rejsebureauets fortjenstmargen. 

ISBN-nummer
978-87-417-0180-6
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen