Vejledningen handler om de skattemæssige regler for finansielle kontrakter, der gælder for lønmodtagere, pensionisterog selvstændigt erhvervsdrivende.

I vejledningen kan du se:

  • Hvordan du skal opgøre gevinst og tab på finansielle kontrakter.
  • Hvordan du oplyser korrekt til Skattestyrelsen.
  • Hvad du skal være opmærksom på, når du skal opgøre gevinst og tab for nogle af de mest handlede finansielle kontrakter.
  • De særlige regler for selvstændigt erhvervsdrivende - finansielle kontrakter med erhvervsmæssig tilknytning. 

Har du handlet finansielle kontrakter, kan du via TastSelv Borger i skatteoplysningerne se, hvilke handler der er indberettet. Her kan du også se, om dit pengeinstitut med videre har oplyst, om den finansielle kontrakt er aktiebaseret.

Du kan finde mere information om skattereglerne i afsnit C.B.1.8 i Den juridiske vejledning.