Gevinster og tab på finansielle kontrakter opgøres uden hensyn til de skattemæssige regler, der gælder for det underliggende aktiv eller passiv, som kontrakten er bygget op omkring.

Har du flere kontrakter, skal disse opgøres samlet for det enkelte år - altså et nettoresultat. Hvis du har tab på en kontrakt, men gevinst på en anden, skal du modregne tabet i gevinsten og kun oplyse det samlede resultat til Skattestyrelsen.

Har du haft omkostninger i forbindelse med købet af dine finansielle kontrakter, skal du lægge omkostningerne til købssummen. Eventuelle omkostninger i forbindelse med salget trækker du fra i salgssummen.

Lagerprincippet

Når du opgør gevinst og tab, gælder lagerprincippet. Det betyder, at du bliver beskattet, selvom du ikke har solgt dine kontrakter.

Lagerprincippet medfører, at du skal opgøre gevinst og tab som forskellen mellem kontraktens værdi ved indkomstårets udløb og værdien ved indkomstårets begyndelse.

Er kontrakten købt/indgået i indkomståret, skal du anvende kontraktens købssum i stedet for kontraktens værdi ved indkomstårets begyndelse. Er kontrakten solgt/afviklet i indkomståret, skal du anvende kontraktens salgssum/afståelsesværdi i stedet for kontraktens værdi ved indkomstårets udløb.

Er kontrakten købt/indgået og solgt/afviklet i samme indkomstår, skal du opgøre gevinst eller tab som forskellen mellem købssummen og salgssummen.

Eksempel på lagerprincippet

År 1  
Kontraktens købssum 40.000 kr.
Værdien ultimo 44.000 kr.
Gevinst 4.000 kr.
   
År 2  
Værdien primo 44.000 kr.
Værdien ultimo 51.000 kr.
Gevinst 7.000 kr.
   
År 3  
Værdien primo 51.000 kr.
Salgssum 59.000 kr.
Gevinst 8.000 kr.