Finansielle kontrakter kan medtages i virksomhedsordningen, hvis de finansielle kontrakter har en erhvervsmæssig tilknytning til virksomheden. Hver enkelt kontrakt skal vurderes konkret.

Hvis midler fra virksomheden investeres i en finansiel kontrakt, der ikke har en erhvervsmæssig tilknytning, vil den finansielle kontrakt ikke kunne indgå i virksomhedsordningen. Konsekvensen ved at have en finansiel kontrakt uden erhvervsmæssig tilknytning i virksomhedsordningen vil være, at betalte beløb skal betragtes som hævninger i virksomheden. Hvis virksomheden omvendt har modtaget betalinger, skal disse betragtes som indskud.

Strukturerede fordringer, der lagerbeskattes som finansielle kontrakter, kan normalt indgå i virksomhedsskatteordningen.

Hvis den strukturerede fordring ikke har erhvervsmæssig tilknytning til virksomheden, vil et eventuelt tab være omfattet af tabsbegrænsningsreglerne som beskrevet ovenfor.

Lagerprincippet gælder, uanset om de finansielle kontrakter/strukturerede fordringer indgår i virksomhedsordningen eller ej.