Dato for udgivelse
22 Jun 2010 15:09
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 Jun 2010 15:09
SKM-nummer
SKM2010.379.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
2010-262-0129
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Miljøafgifter + Øl, vin og spiritus + Generelt om punktafgifter
Emneord
Pantbekendtgørelsen
Resumé

Dette styresignal er en præcisering hvilke typer af drikkevarer, der omfattes pantbekendtgørelsens § 1, stk. 1, nr. 5, og hvilke typer, der er undtaget fra pant- og retursystemet.

Hjemmel

Bekendtgørelse nr. 634 af 28. juni 2008 om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer

Reference(r)

Bekendtgørelse nr. 634 af 28. juni 2008

Henvisning
Punktafgiftsvejledningen 2010-1 B.1.1.
Henvisning
Punktafgiftsvejledningen 2010-1 B.2.1.
Henvisning

Punktafgiftsvejledningen 2010-1 B.3.1.

Henvisning

Punktafgiftsvejledningen 2010-1 B.3.6.1.

Redaktionelle noter

Denne ophæves af SKM2019.342.SKTST.

Pantbekendtgørelsens anvendelsesområde blev i 2008 udvidet med emballager til en række drikkevarer uden kulsyre. Fra 1. december 2008 har "mineralvand, vand, limonade, iste og andre drikkevarer, som er umiddelbart drikkeklare, og som er uden kulsyre" - efter en overgangsperiode - således ikke lovligt kunnet markedsføres i emballager, der ikke er tilmeldt til Dansk Retursystem A/S, eller i engangsemballager uden pantmærkning.

I praksis har det i visse tilfælde vist sig vanskeligt at afgøre hvilke drikkevarer, der er omfattet af formuleringen "mineralvand, vand, limonade, iste og andre drikkevarer, som er umiddelbart drikkeklare, og som er uden kulsyre" i pantbekendtgørelsens § 1, stk. 1, nr. 5. Vanskelighederne har især drejet sig om drikkevarer med indhold af frugt, grønsager, urter, blomster mv.

Miljøstyrelsen har udarbejdet en vejledende fortolkning af pantbekendtgørelsens § 1, stk. 1 nr. 5. Formålet er at præcisere hvilke drikkevarer med indhold af frugt, grønsager mv. der er omfattet af reglerne, og hvilke der ikke er.

Miljøstyrelsens fortolkning kan sammenfattes som følger:

 • Produkter bestående af puré mv. fra frugter/grøntsager tilsat vand (nektar) er omfattet af pantbekendtgørelsen
 • Produkter bestående af mosede, hakkede eller blendede frugter/grøntsager tilsat vand, er omfattet af pantbekendtgørelsen.
 • Produkter bestående af saft fra frugt/grøntsager tilsat vand er omfattet af pantbekendtgørelsen.
 • Drikkeklare produkter af andet end frugt/grøntsager (f.eks. drikkeklar hyldeblomstdrik) er omfattet af pantbekendtgørelsen.
 • Produkter bestående af koncentreret saft fra frugt/grøntsager tilsat vand er undtaget fra pantbekendtgørelsen.
 • Produkter, som består af saft fra frugt/grøntsager som ikke tilsættes vand (juice) er undtaget fra pantbekendtgørelsen.
 • Produkter bestående af mosede, hakkede eller blendede frugter/grøntsager, som ikke tilsættes vand (smoothies) er undtaget fra pantbekendtgørelsen.

Produkter bestående af puré el. af blendet, moset eller hakket frugt og/eller grøntsager tilsat vand og evt. indeholdende krydderier, urter, sukker og andre tilsætningsstoffer. Denne produkttype er omfattet af pantbekendtgørelsen.

Smoothies

Produkter bestående af mosede, hakkede, blændede, presset mv. frugt/grøntsager evt. tilsat krydderier, urter, sukker og andre tilsætningsstoffer. Hvis produktet alene består af frugt og/eller grøntsager, er produktet undtaget fra pantbekendtgørelsen.

Saftprodukter (ikke koncentrat) bestående af saft fra frugt/grøntsager, evt. indeholdende krydderier, urter, sukker og andre tilsætningsstoffer, som tilsættes vand er omfattet af pantbekendtgørelsen.

Saftprodukter, som består af saft fra frugt/grøntsager, evt. tilsat krydderier, urter, sukker og andre tilsætningsstoffer, som ikke tilsættes vand (juice) er undtaget fra pantbekendtgørelsen.

Drikkeklar saft som ikke består af frugt og/eller grøntsager (f.eks. saft af hyldeblomst, birketræ, rørsukker, urter, kaffe, te mv.). Denne produkttype er omfattet af pantbekendtgørelsen. Der er tilsat vand.

Produkter bestående af koncentreret saft tilsat vand og evt. indeholdende krydderier, urter, sukker og andre tilsætningsstoffer. Denne type produkter er undtaget fra pantbekendtgørelsen uanset mængden af vand der er tilsat produktet.

For en uddybende beskrivelse af afgrænsningen henvises til Miljøstyrelsens "Vejledende fortolkning af drikkevarer omfattet af § 1, stk. 1, nr. 5 i pantbekendtgørelsen" , som kan ses på:

http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Affald/Affaldsfraktioner/Emballage/Pantbekendtgoerelsen/

Det bemærkes, at emballager til drikkevarer som f.eks. vand, mineralvand, kildevand og iste ikke er omfattet af denne fortolkning, da der ikke har hersket tvivl om, at disse er omfattet af pantbekendtgørelsens regler.

Implementering:

Implementeringen af fortolkningen af pantbekendtgørelsens som beskrevet ovenfor gennemføres med en overgangsperiode, som følger:

Senest den 15. juni 2010

 • Produkt- og emballagetyper indeholdende drikkevarer omfattet af pantbekendtgørelsens § 1, stk. 1, nr. 5, som markedsføres efter den 15. februar 2010, skal være tilmeldt Dansk Retursystem A/S i henhold til pantbekendtgørelsens § 10.
 • Producenter, importører og mellemhandlere af disse produkt- og emballagetyper, som markedsføres efter den 15. februar 2010, skal være tilmeldt Dansk Retursystem A/S i henhold til pantbekendtgørelsens § 9.

Senest den 15. juli 2010

 • Produkt- og emballagetyper indeholdende drikkevarer omfattet af pantbekendtgørelsens § 1, stk. 1, nr. 5, som allerede markedsføres den 15. februar 2010, skal være tilmeldt Dansk Retursystem A/S i henhold til pantbekendtgørelsens § 10.
 • Producenter, importører og mellemhandlere af disse produkt- og emballagetyper, som allerede markedsføres den 15. februar 2010, skal være tilmeldt Dansk Retursystem A/S i henhold til pantbekendtgørelsens § 9.
 • Producenter og importører af produkt- og emballagetyper indeholdende drikkevarer omfattet af pantbekendtgørelsens § 1, stk. 1, nr. 5, skal overholde pantbekendtgørelsens regler om mærkning, jf. bekendtgørelsens § 20.
 • Produkt- og emballagetyper indeholdende drikkevarer, der ikke er omfattet af pantbekendtgørelsens § 1, stk. 1, nr. 5, og som før den 15. februar 2010 var tilmeldt Dansk Retursystem A/S, skal ikke længere være tilmeldt.

Indtil den 15. september 2010

 • Distributører, dagligvarebutikker, returmodtagere, mellemhandlere og øvrige erhvervsdrivende, der inden den 15. juli 2010 har købt eller fået leveret produkt- og emballagetyper indeholdende drikkevarer omfattet af pantbekendtgørelsens § 1, stk. 1, nr. 5, kan lovligt markedsføre disse emballager uden den pantmærkning, som er foreskrevet i pantbekendtgørelsens § 20.
 • Distributører, dagligvarebutikker, returmodtagere, mellemhandlere og øvrige erhvervsdrivende, der inden den 15. juli 2010 har købt eller fået leveret produkt- og emballagetyper indeholdende drikkevarer, som ikke er omfattet af pantbekendtgørelsens § 1, stk. 1, nr. 5, kan lovligt markedsføre disse emballager med pantmærkning

Efter den 15. september 2010

 • Distributører, dagligvarebutikker, returmodtagere, mellemhandlere og øvrige erhvervsdrivende skal fortsat udbetale pant for emballager, som efter fortolkningen ikke er omfattet af pantbekendtgørelsen, men som indtil den 15. september 2010 blev markedsført med pantmærke.