Dato for udgivelse
23 Mar 2010 11:10
SKM-nummer
SKM2010.212.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
10-029805
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsfritagelse og -godtgørelse
Emneord
Flyselskab, luftfartsselskab, moms, fritagelse, leverance, udenrigstrafik, udenrigsfart, fly, nødvendigt udstyr, ydelse, forsyninger, proviant, brændstof
Resumé
Den midlertidige ordning med flyselskaber, der mod betaling hovedsageligt flyver i udenrigstrafik og som ønsker SKATs anerkendelse er erstattet af en permanent ordning. Luftfartsselskaber, der ønsker SKATs anerkendelse af, at de kan anses som luftfartsselskaber, der mod betaling hovedsageligt flyver i udenrigstrafik, kan en gang årligt sende meddelelse til SKAT om at de opfylder betingelserne. SKAT har yderligere anerkendt at Benair A/S, Cimber Sterling, Vojens Air Transport A/S og Dancopter A/S optages på den permanente liste.
Hjemmel

Momsloven § 34, stk. 1, nr. 10
Momsloven § 34, stk. 1, nr. 11
Momsloven § 34, stk. 1, nr. 12
momsbekendtgørelsens § 36a

Reference(r)

Momsloven § 34, stk. 1, nr. 10
Momsloven § 34, stk. 1, nr. 11
Momsloven § 34, stk. 1, nr. 12
Momsbekendtgørelsen § 36a

Henvisning

Momsvejledning 2010-1 I.1.3

Henvisning

Momsvejledning 2010-1 I.1.1

Henvisning
Momsvejledning 2010-1 I.1.6
Henvisning
Momsvejledning 2010-1 I.1.7
Henvisning
Momsvejledning 2010-1 I.1.9
Redaktionelle noter

Denne SKM er ophævet ved SKM2010.406.SKAT

SKM2009.615.SKAT udgår med denne meddelelse

Ved lov nr. 524, af 17. juni 2008, L32, § 1, stk. 1, nr. 4-6, der er gældende fra 1. januar 2010, blev momsdirektivets definition fra artikel 148, litra e), vedrørende luftfartsselskaber, som mod betaling hovedsageligt flyver i udenrigstrafik, og litra f), der beskriver, at leveringer, der anvendes ved driften heraf, implementeret.

Da lovændringen nu pr. 1. januar 2010 er trådt i kraft bortfalder den midlertidige overgangsordning jf. SKM2006.795.SKAT. Ordningen afløses i midlertidig af en permanent ordning.

Efter momslovens § 34 stk. 1 nr. 10-13 kan leverancer af forskellige slags leveres momsfrit til luftfartsselskaber, der mod betaling hovedsagelig flyver i udenrigstrafik. Det drejer sig bla. om salg, ombygning, reparation, vedligeholdelse, befragtning og udlejning af luftfartøjer, udlejning, reparation og vedligeholdelse af disse luftfartøjers faste udstyr samt nødvendigt udstyr, der leveres til brug om bord på disse luftfartøjer.

Endvidere er omfattet ydelser, der præsteres for disse luftfartøjer, deres ladning, levering af brændstof og forsyninger, herunder proviant.

Luftfartsselskaber, der ønsker SKATs godkendelse af, at selskabet i det senest afsluttede regnskabsår mod betaling hovedsageligt har fløjet i udenrigstrafik, kan indsende ansøgning herom til SKAT. SKAT offentliggør løbende en liste over godkendte luftfartsselskaber. SKAT kan efter ansøgning tilsvarende godkende, at nystartede luftfartsselskaber hovedsageligt flyver i udenrigstrafik, hvis SKAT på baggrund af fartplaner, kontrakter, budgetter m.v. finder det ubetænkeligt.

SKAT skal understrege at listen er et tilbud til de luftfartsselskaber, hvis leverandører er i tvivl om, hvorvidt det konkrete selskab overvejende mod betaling flyver i udenrigsfart. Udenlandske flyselskaber der således udelukkende flyver i udenrigsfart, skal således ikke ansøge om optagelse på listen, når leverandørerne ikke er i tvivl om at luftfartselskabet hovedsagelig flyver i udenrigsfart.

Fremover vil godkendelsen bortfalde ved årsskiftet. Flyselskaber der fortsat ønsker at være godkendt og optaget på listen skal mindste en gang om året minimum erklære, at de fortsat opfylder betingelserne og indsende de relevante tal (omsætningsfordeling/kilometerfordeling).

Opgaven med at vedligeholde listen varetages af Sagscenter Erhverv pr. 1. januar 2010. Ansøgninger bedes sendt til Sagscenter Erhverv, Kontoret for moms og LSR sager, Østbanegade 123, 2100 København Ø.

Følgende flyselskaber er allerede anerkendte som flyselskaber der overvejende mod betaling flyver i udenrigsfart efter den nye ordning:

Benair A/S
Cimber Sterling
Flexflight ApS
Vojens Air Transport A/S
Dancopter A/S

Den midlertidige ordning

De luftfartselskaber der tidligere er godkendt og optages på den midlertidig liste, jf. SKM2009.615.SKAT vil indtil videre vil være gyldige også efter den nye ordning. Det drejer sig om følgende selskaber:

Air Alsie A/S
Air Greenland A/S
Avitrans Nordic AB
Danish Air Transport A/S
European Air Transport NV
Flexflight ApS
Jet Time A/S
Karlog Air Charter A/S
North Flying A/S
Norwegian Air Shuttle ASA
Primera Air Scandinavia A/S
SAS Konsortiet
SAS Scandinavian Airlines Danmark A/S
Sun-Air of Scandinavia A/S
Thomas Cook Airlines Scandinavia A/S

Godkendelsen af disse flyselskaber bortfaldt i princippet pr. 31. december 2010. Disse tidligere godkendte flyselskaber skal dog søge på ny efter den nye ordning. De gamle godkendelser efter den midlertidige ordning fortsætter i den periode, hvor SKAT behandler deres anmodninger om godkendelse efter den nye, permanente ordning.