Dato for udgivelse
19 Apr 2010 16:07
Gyldig til
16 Nov 2010 14:23
Sagsnummer
-
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Fristen for listeangivelse udskydes til den 29. april 2010 pga. indberetningsproblemer i Nyt TastSelv Erhverv.


Udskydelse af frist

SKAT udskyder fristen for at listeangive fra den 20. april til den 29. april 2010. Det har været på tale at udskyde fristen til 30. juni 2010, men dette er ikke muligt, da SKAT skal aflevere listeoplysninger til EU den 1. maj.  

Fejl i TastSelv Erhverv

Når en virksomhed indberetter til SKAT, kan det ske, at virksomheden  uploader en fil med fejl. Hvis der er fejl i den fil, som virksomheden uploader, får virksomheden en fejlmeddelelse, der ikke viser linjenummer for fejlen. Det betyder, at det er svært for virksomheden at finde og rette den konkrete fejl. SKAT vil hurtigst muligt ændre fejlmeddelelsen, sådan at linjenummeret kommer til at fremgå.