Indhold

Dette afsnit handler om reglerne om borgeres og virksomheders adgang til at få bindende svar om skatte- og afgiftsmæssige virkninger af dispositioner, der kan medføre sådanne virkninger.

Afsnittet indeholder:

 • Baggrund og regler (A.A.3.1).
 • Arten af de spørgsmål, der er omfattet af ordningen om bindende svar (A.A.3.2).
 • Kompetencefordelingen mellem Skatteforvaltningen og Skatterådet (A.A.3.3).
 • Muligheden for at spørge om virkningerne for andre af spørgerens disposition (A.A.3.4).
 • Bindende svar bagud i tid (A.A.3.5).
 • Formelle krav til anmodningen og sagsbehandlingen (A.A.3.6)
 • Tilfælde hvor flere involverede parter alle skal indgive anmodning (A.A.3.7).
 • Fastlæggelse af gebyr for anmodninger (A.A.3.8).
 • Muligheden for afvisning af en anmodning (A.A.3.9).
 • Bindende virkning fremadrettet (A.A.3.10).
 • Bristende forudsætninger for svaret (A.A.3.11).
 • Særligt om bristende forudsætninger på afgiftsområdet (A.A.3.12).
 • Klage over bindende svar (A.A.3.13).
 • Spontan udveksling af oplysninger om bindende svar med mere (A.A.3.14)
 • Bindende tariferingsoplysninger og bindende oprindelsesoplysninger (A.A.3.15).