Indhold

Dette afsnit handler om de grundlæggende principper for en forvaltningsmyndigheds adgang til at tilbagekalde en allerede truffet afgørelse, når der ikke eksisterer særskilt hjemmel til at tilbagekalde afgørelsen.

Afsnittet indeholder:

  • Baggrund (A.A.5.1)
  • Tilbagekaldelse i begunstigende retning (A.A.5.2)
  • Tilbagekaldelse i bebyrdende retning (A.A.5.3)
  • Tilbagekaldelse af afgørelser på toldområdet (A.A.5.4).