åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om reglerne for sagsbehandling på Skatteforvaltningens område.

Afsnittet indeholder:

  • Lighedsgrundsætningen og praksisændringer (A.A.7.1)
  • Partsbegrebet (A.A.7.2)
  • Inhabilitet (A.A.7.3)
  • Sagsbehandlingsreglerne (A.A.7.4)
  • Formelle mangler eller fejl (A.A.7.5)
  • Digital kommunikation (A.A.7.6)
  • Journalisering (A.A.7.7)
  • Sagsbehandlingsfrister - Told (A.A.7.8).
  • Sagsbehandlingsfrister ved vurdering af fast ejendom (A.A.7.9)