Indhold

Dette afsnit handler om:

 • Lovgrundlag (A.A.9.1)
 • Forældelseslovens anvendelsesområde (A.A.9.2)
 • Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt (A.A.9.3)
 • Forældelsesfristens længde (A.A.9.4)
 • Afbrydelse af forældelsen (A.A.9.5)
 • Særligt om skattekrav - hovedregler, undtagelser, forfaldstidspunkt og foreløbig afbrydelse (A.A.9.6)
 • Særligt om skattekrav - afgrænsning og samspil med fristreglerne (A.A.9.7)
 • Kompetence og klage (A.A.9.8)
 • Forældelse af toldkrav (A.A.9.9)
 • Særlige forhold (A.A.9.10)
 • Konsekvensen af forældelse (A.A.9.11)
 • Overgangsregler (A.A.9.12).