Indhold

Dette afsnit handler om anvendelsen af syn og skøn i skattesager.

Afsnittet indeholder:

  • Begrebet syn og skøn, regler, formål og anvendelsesområde (A.A.11.1)
  • Skønsforretningens gennemførelse (A.A.11.2)
  • Nyt syn og skøn (A.A.11.3)
  • Fristafbrydelse og suspension (A.A.11.4).