åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om henstand og tilbagebetaling som følge af klage og forrentning, hvis der sker tilbagebetaling.

Afsnittet indeholder:

  • Henstand i forbindelse med klager (A.A.12.1)
  • Tilbagebetaling som følge af afgørelse (A.A.12.2)
  • Forrentning af tilbagebetalingsbeløb fra Skatteforvaltningen (A.A.12.3).