åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om baggrunden for, at det har betydning at skelne mellem på den ene side afgørelser og på den anden side vejledning, tilkendegivelser, processuelle beslutninger og efterangivelser, der ikke er afgørelser. Desuden nævnes de relevante retsregler.

Afsnittet indeholder:

  • Baggrunden for beskrivelsen
  • Retsregler.

Baggrunden for beskrivelsen

Baggrunden for beskrivelsen af forskellen mellem afgørelser og ikke-afgørelser er navnlig, at hvis der er tale om en afgørelse, skal henholdsvis forvaltningslovens og skatteforvaltningslovens procedurebestemmelser følges. Se afsnit A.A.7. Der er herunder sædvanlig klageadgang. Se afsnit A.A.10.

Retsregler

De grundlæggende regler om afgørelsesbegrebet og vejledningsforpligtelsen findes i henholdsvis