åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.A.4.3 Betingelser for at støtte ret på en forhåndstilkendegivelse" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om betingelserne for, at en person eller en virksomhed kan støtte ret på en forhåndstilkendegivelse. 

Afsnittet indeholder:

  • Forhåndstilkendegivelse fra en kompetent myndighed (A.A.4.3.1)
  • Forhåndstilkendegivelse til en bestemt borger eller virksomhed (A.A.4.3.2)
  • Positiv og entydig (A.A.4.3.3)
  • Indflydelse på den skattepligtiges handlinger (A.A.4.3.4)
  • Klarhed og dokumentation (A.A.4.3.5).