Indhold

Dette afsnit handler om betingelserne for at ændre en forvaltningsafgørelse, så den får et mere begunstigende indhold end inden ændringen.

Ingen hjemmelskrav

Selv om der ikke eksisterer særlig hjemmel til at tilbagekalde eller ændre en forvaltningsafgørelse, er der ikke noget til hinder for ændringer i begunstigende retning for borgeren/virksomheden, hvis ændringen er saglig korrekt, og gældende frist- og forældelsesregler ikke er til hinder for ændringen.

Eksempel

En anmodning fra en borger/virksomhed har resulteret i en afgørelse, der ikke eller ikke fuldt ud imødekommer anmodningen. Der er ikke noget til hinder for, at Skatteforvaltningen ændrer afgørelsen i begunstigende retning med respekt af gældende frist- og forældelsesregler.