åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.A.7.1 Lighedsgrundsætningen og praksisændring" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit handler om lighedsgrundsætningens betydning for administrativ praksis samt betingelserne for praksisændringer, herunder adgangen til at støtte ret på indholdet af SKATs juridiske vejledninger.

Afsnittet indeholder:

  • Baggrund for lighedsgrundsætning og praksisændring (A.A.7.1.1)
  • Lighedsgrundsætningen (A.A.7.1.2)
  • Adgangen til at støtte ret på administrativ praksis (A.A.7.1.3)
  • Ændring eller udfyldning/præcisering af praksis (A.A.7.1.4)
  • Skærpelse af praksis (A.A.7.1.5)
  • Lempelse af praksis (A.A.7.1.6).