åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om reglerne om ændring af vurdering af fast ejendom efter ejendomsvurderingsloven (EVL) og vurderingsloven (VUL).

Afsnittet indeholder:

  • Ændring af vurdering efter EVL (dog ikke EVL §§ 87 og 88) (A.A.8.4.1)
  • Ændring af vurdering efter VUL og overgangsregler i EVL §§ 87 og 88 (A.A.8.4.2)