åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.A.8.4 Genoptagelse af vurdering af fast ejendom" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om genoptagelse og revision af vurdering af fast ejendom efter ejendomsvurderingsloven (EVL) og vurderingsloven (VUL). Genoptagelse og revision af ejendomsvurderinger sker efter reglerne i SFL §§ 33 og 33 a. Afsnittet indeholder endvidere en beskrivelse af reglerne i SFL § 34 om ændring af nyere vurderinger, der er afledt af en afgørelse fra en klagemyndighed eller en domstol vedrørende en vurdering af en fast ejendom.

Afsnittet indeholder:

  • De fra 1. januar 2018 gældende regler (A.A.8.4.1)

  • De før 1. januar 2018 gældende regler (A.A.8.4.2)