Indhold

Dette afsnit handler om reglerne for indbringelse af en administrativ afgørelse for domstolene.

Afsnittet indeholder:

De overordnede principper for behandlingen af retssager om skatte- og afgiftsregler, hvori Skatteministeriet optræder som part, og hvor Landsskatteretten efter lovgivningen er sidste administrative klageinstans, er behandlet i Skatteministeriets Retssagsvejledning. Se SKM2018.517.DEP.