Indhold

Dette afsnit handler om den skattemæssige behandling af omkostningsgodtgørelse.

Afsnittet indeholder:

  • Skattemæssig behandling af omkostningsgodtgørelse 
  • Skattemæssig behandling af renter
  • Betingelser for skattefrihed

Skattemæssig behandling af omkostningsgodtgørelse

Omkostningsgodtgørelse efter SFL § 52, skal ikke medregnes til den skattepligtige indkomst. Se LL § 7 Q, stk. 1, nr. 1. Se afsnit C.A.2.5.2.18 Omkostningsgodtgørelse til sagkyndig bistand i skattesager og C.C.2.2.2.16 Selvstændigt erhvervsdrivendes udgifter til sagkyndig bistand i skattesager samt afsnit C.D. Her beskrives også de særlige regler for selskaber.

For selvstændigt erhvervsdrivende og selskaber gælder det, at udgifter til sagkyndig bistand mv., som er fratrukket i regnskabet, skal tilbageføres i den skattepligtige indkomst, når der tillige modtages omkostningsgodtgørelse for udgifterne. Godtgørelsesberettigede udgifter kan ikke fradrages i den skattepligtige indkomst. Se afsnit C.C.2.2.2.16 Selvstændigt erhvervsdrivendes udgifter til sagkyndig bistand i skattesager. Her beskrives også de særlige regler for selskaber.

Om udgifter til sagkyndig bistand i klagesager om omkostningsgodtgørelse, hvor bistanden udføres den 1. januar 2017 eller senere. Se afsnit C.A.2.5.2.18 Omkostningsgodtgørelse til sagkyndig bistand i skattesager. Her beskrives også de særlige regler for selskaber.

Skattemæssig behandling af renter

Se afsnit C.A.2.5.2.18 Omkostningsgodtgørelse til sagkyndig bistand i skattesager og C.C.2.2.2.16 Selvstændigt erhvervsdrivendes udgifter til sagkyndig bistand i skattesager. Her beskrives også de særlige regler for selskaber.

Betingelser for skattefrihed

Se afsnit A.B.1, herunder A.B.1.2.8.2 Indberetningspligt om udgifter til sagkyndig bistand, A.B.1.3.1 Pligt til at indberette oplysninger samt C.A.2.5.2.18 Omkostningsgodtgørelse til sagkyndig bistand i skattesager og C.C.2.2.2.16 Selvstændigt erhvervsdrivendes udgifter til sagkyndig bistand i skattesager. Her beskrives også de særlige regler for selskaber.