Indhold

Dette afsnit handler om anmodning om omgørelse. Se SFL § 29

Afsnittet indeholder:

  • Regel om omgørelse (A.A.14.1.1)
  • Betingelser for omgørelse (A.A.14.1.2)
  • Frister for omgørelse (A.A.14.1.3)
  • Pligt til vejledning om muligheden for omgørelse (A.14.1.4)
  • Gebyr, krav til anmodning, tilladelse til omgørelse, klagevejledning (A.A.14.1.5)
  • Dispositioner, der ikke er omfattet (A.A.14.1.6).