Dato for udgivelse
20 May 2010 15:38
SKM-nummer
SKM2010.331.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
10-030194
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering + Ejendomsværdiskat
Emneord
Ejendomsvurdering, Ekstraordinær genoptagelse, beregningsgrundlag for ejendomsværdiskat
Resumé
Skatterådet har ændret beregningsgrundlaget for ejendomsværdiskatten i niveau 2001 fra 0 kr. til 1.400.000 kr. og for 2002 fra 0 kr. til 1.650.000 kr. Ændringen skyldes en objektiv myndighedsfejl, idet der ved vurderingen pr. 1.10.2005 ikke samtidig er sket ansættelse af værdierne ved nybygningen. Skatterådet har samtidig givet SKAT tilladelse til ekstraordinært at genoptage beregningsgrundlaget for yderligere 40 ejendomme med samme forhold.
Hjemmel
VUL § 33, stk. 12 og 13; EVL § 4a, stk. 1 og 3; SFL § 33, stk. 3 og 4..
Reference(r)

Vurderingsloven § 33, stk. 12 og 13
Ejendomsværdiskatteloven § 4a, stk. 1 og 3
Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3 og 4.

Henvisning
Vurderingsvejledningen 2010-1 F.1
Henvisning
Processuelle regler på SKATs område 2010-1 G.3.

Sagen drejer sig om en nyopført ejendom, der pr. 1.10.2005 blev vurderet som færdigbygget. I forbindelse med vurderingen har SKAT ikke samtidig foretaget en ansættelse i niveau 2001 og 2002, efter Vurderingslovens § 33, stk. 12 og 13.

Ansættelserne i niveau 2001 og 2002 indgår derfor i grundlaget for ejendomsværdiskat med 0 kr.

Da fejlen er opdaget efter udløbet af fristen i Skatteforvaltningslovens § 33, stk. 1, kan den kun korrigeres på SKATs initiativ ved ekstraordinær genoptagelse efter lovens § 33, stk. 3.

Efter sædvanlig praksis anlægges der i forbindelse med ekstraordinær genoptagelse på SKATs egen foranledning en helhedsbetragtning. Heri indgår forhold som at der foreligger væsentlige myndighedsfejl med hensyn objektivt konstaterbare forhold, at fejlen er åbenlys og at ændringen ikke er beløbsmæssig ubetydelig.

I det aktuelle tilfælde var der tale om en væsentlig fejl der har medført betydeligt mindre ejendomsværdiskat også for efterfølgende år. Beregningsgrundlaget blev derfor genoptaget og ændret til det korrekte.

Skatterådet har besluttet at afgørelsen har skattemæssig virkning fra indkomståret 2006.

Skatterådet har samtidig givet SKAT tilladelse til ekstraordinært at genoptage beregningsgrundlaget for yderligere 40 ejendomme med samme forhold.

For nogle af de berørte ejendommes vedkommende har der været betalt ejendomsværdiskat på ejers egen foranledning. I det omfang der er betalt ejendomsværdiskat for indkomstår før 2009, vil der ikke blive opkrævet ejendomsværdiskat for disse år på ny.