Dato for udgivelse
28 Jun 2010 13:14
SKM-nummer
SKM2010.406.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
10-113326
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsfritagelse og -godtgørelse
Emneord
Flyselskab, luftfartsselskab, moms, fritagelse, leverance, udenrigstrafik, udenrigsfart, fly, nødvendigt udstyr, ydelse, forsyninger, proviant, brændstof
Resumé
Listen med godkendte flyselskaber er opdateret med yderligere 1 selskab. SKAT har yderligere anerkendt, at CHC Denmark ApS optages på den permanente liste. Luftfartsselskaber, der ønsker SKATs anerkendelse af, at de kan anses som luftfartsselskaber, der mod betaling hovedsageligt flyver i udenrigstrafik, skal en gang årligt sende meddelelse til SKAT om at de opfylder betingelserne.
Reference(r)

Momsloven § 34, stk. 1, nr. 10
Momsloven § 34, stk. 1, nr. 11
Momsloven § 34, stk. 1, nr. 12
Momsbekendtgørelsen § 36a

Henvisning

Momsvejledning 2010-1 I.1.3

Henvisning

Momsvejledning 2010-1 I.1.1

Henvisning
Momsvejledning 2010-1 I.1.6
Henvisning
Momsvejledning 2010-1 I.1.7
Henvisning
Momsvejledning 2010-1 I.1.9
Redaktionelle noter
SKM2010.212.SKAT udgår med denne meddelelse

Ved lov nr. 524, af 17. juni 2008, L32, § 1, stk. 1, nr. 4-6, der er gældende fra 1. januar 2010, blev momsdirektivets definition fra artikel 148, litra e), vedrørende luftfartsselskaber, som mod betaling hovedsageligt flyver i udenrigstrafik, og litra f), der beskriver, at leveringer, der anvendes ved driften heraf, implementeret.

Da lovændringen nu pr. 1. januar 2010 er trådt i kraft, bortfalder den midlertidige overgangsordning jf. SKM2006.795.SKAT. Ordningen afløses imidlertidig af en permanent ordning.

Efter momslovens § 34 stk. 1 nr. 10-13 kan leverancer af forskellige slags leveres momsfrit til luftfartsselskaber, der mod betaling hovedsagelig flyver i udenrigstrafik. Det drejer sig bla. om salg, ombygning, reparation, vedligeholdelse, befragtning og udlejning af luftfartøjer, udlejning, reparation og vedligeholdelse af disse luftfartøjers faste udstyr samt nødvendigt udstyr, der leveres til brug om bord på disse luftfartøjer.

Endvidere er omfattet ydelser, der præsteres for disse luftfartøjer, deres ladning, levering af brændstof og forsyninger, herunder proviant.

Luftfartsselskaber, der ønsker SKATs godkendelse af, at selskabet i det senest afsluttede regnskabsår mod betaling hovedsageligt har fløjet i udenrigstrafik, kan indsende ansøgning herom til SKAT. SKAT offentliggør løbende en liste over godkendte luftfartsselskaber. SKAT kan efter ansøgning tilsvarende godkende, at nystartede luftfartsselskaber hovedsageligt flyver i udenrigstrafik, hvis SKAT på baggrund af fartplaner, kontrakter, budgetter m.v. finder det ubetænkeligt.

SKAT skal understrege at listen er et tilbud til de luftfartsselskaber, hvis leverandører er i tvivl om, hvorvidt det konkrete selskab overvejende mod betaling flyver i udenrigsfart. Udenlandske flyselskaber der således udelukkende flyver i udenrigsfart, skal således ikke ansøge om optagelse på listen, når leverandørerne ikke er i tvivl om, at luftfartselskabet hovedsagelig flyver i udenrigsfart.

Fremover vil godkendelsen bortfalde ved årsskiftet. Flyselskaber der fortsat ønsker at være godkendt og optaget på listen, skal mindste en gang om året minimum erklære, at de fortsat opfylder betingelserne og indsende de relevante tal (omsætningsfordeling/kilometerfordeling).

Opgaven med at vedligeholde listen varetages af Sagscenter Erhverv pr. 1. januar 2010. Ansøgninger bedes sendt til Sagscenter Erhverv, Kontoret for moms og LSR sager, Østbanegade 123, 2100 København Ø.

Følgende flyselskaber er allerede anerkendte som flyselskaber, der overvejende mod betaling flyver i udenrigsfart til og med 31. december 2010:

Air Alsie A/S

Air Greenland A/S

Avitrans Nordic AB

Benair A/S

CHC Denmark ApS

Cimber Sterling A/S

Dancopter A/S

Danish Air Transport A/S

European Air Transport NV

Flexflight ApS

Jet Time A/S

Karlog Air Charter A/S

North Flying A/S

Norwegian Air Shuttle ASA

Primera Air Scandinavia A/S

SAS Konsortiet

SAS Scandinavian Airlines Danmark A/S

Sun-Air of Scandinavia A/S

Thomas Cook Airlines Scandinavia A/S

Vojens Air Transport A/S

Godkendelsen af disse flyselskaber bortfalder i princippet pr. 31. december 2010. Disse tidligere godkendte flyselskaber skal derfor give meddelse til SKAT primo 2011 om de fortsat opfylder betingelser. De gamle godkendelser fortsætter i den periode, hvor SKAT behandler deres anmodninger om godkendelse fra 1. januar 2011- 31. december 2011.