Indhold

Dette afsnit handler om betingelserne i SFL § 27 for at foretage eller ændre en ansættelse af indkomst- eller ejendomsværdiskat, når de ordinære ansættelsesfrister i SFL § 26 er udløbet.

 Afsnittet indeholder:

 • Baggrund og regler (A.A.8.2.3.1)
 • De formueretlige forældelsesfristers betydning (A.A.8.2.3.2)
 • Ændringer i privat- eller offentligt grundlag (A.A.8.2.3.3)
 • Ændringer som følge af en ansættelsesændring (A.A.8.2.3.4)
 • Ændringer i køber/sælger situationer (A.A.8.2.3.5)
 • Ændringer som følge af udenlandske myndigheders afgørelser (A.A.8.2.3.6)
 • Ændringer som følge af forsæt eller grov uagtsomhed (A.A.8.2.3.7)
 • Skatterådets mulighed for ændre skatteankenævnsafgørelser (A.A.8.2.3.8)
 • Ændring af identiske sager som følge af underkendelse af praksis (A.A.8.2.3.9)
 • Ændringer som følge af særlige omstændigheder (A.A.8.2.3.10)
 • Betingelsen om varsling inden 6 måneder (A.A.8.2.3.11)
 • Betingelsen om ansættelse inden 3 måneder fra varsling (A.A.8.2.3.12)
 • Særlig kompetenceregel (A.A.8.2.3.13)
 • Primo/ultimoregulering af balanceposter (A.A.8.2.3.14)
 • Særligt om skatte- og afgiftskrav i straffesager (A.A.8.2.3.15).