Indhold

Dette afsnit handler om den 3-årige frist for, hvornår en afgiftspligtig kan få ændret sit afgiftstilsvar (ordinær genoptagelse). Afsnittet handler tilsvarende om den 3-årige frist for, hvornår en virksomhed eller person, der har ret til afgiftsgodtgørelse, senest kan fremsætte krav om afgiftsgodtgørelse.

Afsnittet indeholder: