Indhold

Dette afsnit handler om omfanget af genoptagelse som følge af forsætlige eller groft uagtsomme forhold.

Afsnittet indeholder:

  • Regel for genoptagelse som følge af forsætlige eller groft uagtsomme forhold (A.A.8.3.8.1)
  • Begrebet "nogen på dennes vegne" (A.A.8.3.8.2)
  • Forsætligt eller groft uagtsomt (A.A.8.3.8.3)
  • Længden af suspensionen (A.A.8.3.8.4)
  • Forholdet til regler om forældelse (A.A.8.3.8.5)