Indhold

Dette afsnit handler om reglerne for genoptagelse som følge af forsætlige eller groft uagtsomme forhold.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Kun ændringer på SKATs initiativ.

Regel

Uanset fristerne i SFL § 31, kan et afgiftstilsvar eller en godtgørelse af afgift fastsættes eller ændres, hvis den afgiftspligtige/godtgørelsesberettigede eller nogen på dennes vegne forsætligt eller groft uagtsomt har bevirket, at afgiftstilsvaret eller godtgørelsen er fastsat på et forkert eller ufuldstændigt grundlag.

Kun ændringer på SKATs initiativ

Bestemmelsen anvendes kun ved ændringer af afgiftstilsvar, der foretages på SKATs initiativ. Fristen for den afgiftspligtiges/godtgørelsesberettigedes anmodning om ændring af afgiftstilsvaret suspenderes derimod ikke efter bestemmelsen.

SKAT er således ikke bundet af de ordinære frister for ændring af afgiftstilsvaret, fx. hvis den afgiftspligtige eller nogen på dennes vegne forsætligt eller groft uagtsomt har afgivet forkerte eller vildledende oplysninger, har fortiet oplysninger til brug for afgiftskontrollen, eller kontrollen med udbetalinger, eller hvor den pågældende har drevet uregistreret virksomhed.

SKAT kan nedsætte godtgørelsen af afgift, der er udbetalt til en godtgørelsesberettiget i henhold til bestemmelserne i afgiftslovene uden for 3-års fristen, hvis den godtgørelsesberettigede eller nogen på dennes vegne forsætligt eller groft uagtsomt har bevirket, at godtgørelsen er udbetalt på et forkert eller ufuldstændigt grundlag.