Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

Afsnit C.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning indgår i Skattestyrelsens del af Skatteforvaltningens fælles juridiske vejledning.

Se også

Se også det fælles afsnit Om Den juridiske vejledning.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Bemærk

De formelle regler for Skatteforvaltningens - herunder Skattestyrelsens - område er beskrevet i

 • Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver
 • Afsnit A.B Angivelse og afregning
 • Afsnit A.C Kontrol og straf
 • Afsnit A.D Opkrævning.

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

 • lovforkortelser
 • forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
 • forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

Afsnit C.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning handler om

 • subjektiv skattepligt (C.D.1)
 • objektiv skattepligt (C.D.2)
 • sambeskatning (C.D.3)
 • CFC-beskatning og kapitalfondspartnere (carried interest) (C.D.4)
 • fusioner og omdannelser (C.D.5)
 • skattefrie omstruktureringer med tilladelse (C.D.6)
 • skattefrie omstruktureringer uden tilladelse - det objektive system (C.D.7)
 • særlige selskaber mv. (C.D.8)
 • beskatning af fonde og visse foreninger (C.D.9)
 • skatteberegning (C.D.10)
 • transfer pricing (C.D.11).
Hvad er nyt?
 • Vejledningen er opdateret med nye afgørelser mv
 • I afsnit C.D.11.15 er afsnittet om ophævelse af dobbeltbeskatning omskrevet og strukturen er ændret. Indholdet er i vidt omfang det samme, men der er lidt mere fokus på de nye muligheder for voldgiftsbehandling.
 • I afsnit C.D.1.2.2 om fast driftssted er der tilføjet et afsnit om praksis vedr. hjemmekontorer
 • Indarbejdet styresignalerne SKM2021.615.SKTST (om præcisering af reglerne for bindingsperioden i tonnageskatteloven) og SKM2021.477.SKTST (genoptagelse - nettofinansindtægter og -udgifter fra varedebitorer og varekreditorer) i afsnittet C.D.8.8 om tonnageskat.
 • Indsat ny tekst om fravigelse af omsætningskravet for andelsforeninger med minkavlere i afsnit C.D.1.1.8 om kooperative foreninger som følge af lovændring i selskabsskatteloven (lov nr. 2611 af 28. december 2021).
 • Der er indsat et nyt afsnit C.D.2.4.4.2.11 "Kursomregning af indkomst og underskud efter SEL § 11 B og SKL § 3 C". Afsnittet gengiver det nu ophævede styresignal SKM2016.225.SKAT, jf. SKM2021.548.SKTST.

åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.