Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

Afsnit C.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning indgår i Skattestyrelsens del af Skatteforvaltningens fælles juridiske vejledning.

Se også

Se også det fælles afsnit Om Den juridiske vejledning.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Bemærk

De formelle regler for Skatteforvaltningens - herunder Skattestyrelsens - område er beskrevet i

 • Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver
 • Afsnit A.B Angivelse og afregning
 • Afsnit A.C Kontrol og straf
 • Afsnit A.D Opkrævning.

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

 • lovforkortelser
 • forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
 • forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

Afsnit C.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning handler om

 • subjektiv skattepligt (C.D.1)
 • objektiv skattepligt (C.D.2)
 • sambeskatning (C.D.3)
 • CFC-beskatning og kapitalfondspartnere (carried interest) (C.D.4)
 • fusioner og omdannelser (C.D.5)
 • skattefrie omstruktureringer med tilladelse (C.D.6)
 • skattefrie omstruktureringer uden tilladelse - det objektive system (C.D.7)
 • særlige selskaber mv. (C.D.8)
 • beskatning af fonde og visse foreninger (C.D.9)
 • skatteberegning (C.D.10)
 • transfer pricing (C.D.11).
Hvad er nyt?
 • Vejledningen er opdateret med nye afgørelser mv.
 • Der er indsat et nyt afsnit C.D.2.4.9 om forhøjet indkomstskat for finansielle selskaber (samfundsbidraget), jf. lov nr. 905 af 21. juni 2022.
 • Orientering om rådsforordning vedrørende obligatorisk midlertidigt solidaritetsbidrag fra selskaber i råolie-, naturgas-, kul- og raffinaderisektorerne og obligatorisk midlertidigt indtægtsloft for visse el-producenter er indsat i nyt afsnit C.D.8.11. Lovene er ikke vedtaget ved redaktionens slutning.
 • Bemærk: Ligningsloven - Ny lovbekendtgørelse.
  Bekendtgørelse nr. 42 af 13. januar 2023 af lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven) er offentliggjort den 18. januar 2023, dvs. efter redaktionens slutning. I denne udgave af Den juridiske vejledning, vil der derfor i visse tilfælde være henvist enten til den tidligere lovbekendtgørelse eller til ændringslove, der ikke var indarbejdet i denne.
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.