Indhold

Dette afsnit handler om

  • fuldt skattepligtige selskaber mv. (C.D.1.1)
  • begrænset skattepligtige selskaber mv. (C.D.1.2)
  • skatteundtagne og skattefritagne selskaber mv. (C.D.1.3)
  • skattepligtens indtræden (C.D.1.4)
  • skattepligtens ophør (C.D.1.5)
  • overgang fra en beskatningsform til en anden (C.D.1.6).