Indhold

Dette afsnit handler om

  • overblik over skattepligten hos begrænset skattepligtige selskaber (C.D.1.2.1)
  • erhvervsvirksomhed med fast driftssted her i landet (C.D.1.2.2)
  • hvilke indtægter er skattepligtige (C.D.1.2.3)
  • oplysningspligt (C.D.1.2.4)
  • skattepligt ifølge kulbrinteskatteloven (C.D.1.2.5)
  • transparente selskaber (C.D.1.2.6)
  • skattemæssig selskabskvalifikation (C.D.1.2.7)
  • omgåelse af udbyttebeskatning - SEL § 2 D (C.D.1.2.8)