Indhold

Dette afsnit handler om skattepligten for sparekasser og andelskasser.

Afsnittet indeholder:

  • Omfattede sparekasser og andelskasser
  • Omdannelse
  • Forholdet til fondsbeskatningsloven
  • Overførsel af reserver

Omfattede sparekasser og andelskasser 

Sparekasser, andelskasser og sammenslutninger af andelskasser er fuldt skattepligtige efter SEL § 1, stk. 1, nr. 2a, hvis de er:

Sparekasser mv., der er skattepligtige efter SEL § 1, stk. 1, nr. 2a, skal opgøre den skattepligtige indkomst på samme måde som aktieselskaber. Se SEL § 8.

Omdannelse

Andelskasser eller sammenslutninger heraf har mulighed for at omdanne sig efter FUL § 14 g (succession) til aktieselskaber, der er skattepligtige efter SEL § 1, stk. 1, nr. 1.

Se også:

Se også afsnit C.D.5.3 Fusion af kooperative virksomheder mv.

Overførsel af reserver

Såfremt andelskasser eller sammenslutninger heraf overfører reserver til en forening, er foreningen skattepligtig efter SEL § 1, stk. 1, nr. 2a.

Føres reserverne derimod over i en fond, er den erhvervsdrivende fond skattepligtig efter fondsbeskatningslovens regler.

Se også:

Se også afsnit C.D.9 om beskatning af fonde og visse foreninger.