Indhold

Dette afsnit handler om DSBs skattepligt efter selskabsskatteloven.

Regel

DSB er omfattet af den fulde skattepligt se SEL § 1, stk. 1, nr. 2d. DSB er en statsinstitution, der er gjort skattepligtig ved lov nr. 485 af 1. juli 1998.

Se også

Se afsnit C.D.2 om objektiv skattepligt.