Indhold

Afsnittet beskriver hvilke skattesubjekter, der er skattepligtige efter SEL § 1, stk. 1, nr. 5b.

Regel

Fonde og foreninger omfattet af §§ 214-216 i lov om finansiel virksomhed samt Kommunekredit og Dansk Eksportfinansieringsfond er skattepligtige efter SEL § 1, stk. 1, nr. 5b.

Skattepligten omfatter således fonde, der har været realkreditinstitutter og fonde, der er oprettet i forbindelse med en omdannelse af realkreditinstitutter til aktieselskaber. Disse fonde er reelt omfattet af lov om erhvervsdrivende fonde, men skattepligten er ikke overført til fondsbeskatningsloven og kan heller ikke flyttes.

Foreninger, der har været et realkreditinstitut, vedbliver med at være skattepligtige efter SEL § 1, stk. 1, nr. 5b, og dette kan heller ikke efterfølgende ændres.

Disse fonde og foreninger er underlagt Finanstilsynets tilsyn.

Det bemærkes at Dansk Eksportfinansieringsfond er opløst.