Indhold

Dette afsnit handler om

  • overgang til skattepligt (C.D.1.6.5.1)
  • skattepligtens indtræden (C.D.1.6.5.2)
  • fastsættelse af indgangsværdier til brug for afskrivningsgrundlaget (C.D.1.6.5.3)
  • indgangsværdier til brug for avancebeskatning (C.D.1.6.5.4).