Indhold

I dette afsnit forklares forskellige definitioner, som anvendes i afsnit C.D.1.1.10.

Dette afsnit handler om definition af