Definition af andelsklasse

Ved andelsklasser i en investeringsforening forstås, at en investeringsforeningsafdeling har udstedt beviser med forskellige rettigheder.

Ved etablering af andelsklasser i en investeringsforening opnås mulighed for en underopdeling af investeringsforeningsafdelinger. Forskellige typer investorer, der ellers er henvist til at investere i forskellige afdelinger under en investeringsforening, kan når en forening opdeles i andelsklasser, i stedet vælge at investere i forskellige andelsklasser under den samme afdeling. Andelsklasserne kan have forskellig investeringsprofil.